Manhood – Mannencirkel

door Durk en Jory

Hé man! Wil jij simpelweg je verantwoordelijkheid kunnen nemen terwijl je verbonden blijft met jezelf en anderen? Gegrond. Stabiel en ondersteunend? Een man zijn die met andere mannen samenwerkt, zijn last draagt ​​en zijn richting weet? Je doel! Gebaseerd op wat jij zelf wilt en niet als reactie op wat andere mensen of de samenleving van je vraagt. 

De mannencirkel die in het najaar van start gaat is een persoonlijke ontwikkelingsreis voor mannen die voelen dat ze hun plek willen innemen als man in deze wereld. Een uitnodiging om boven alles allereerst de aandacht naar binnen te richten en echt aanwezig te zijn met alle uitersten die ons man maken. Uitgesproken, bewust en onderweg naar een gevoel van meer verbondenheid met jezelf én tegelijk afgestemd zijn met de andere mannen. Van concurrentie naar broederschap.

Voor mannen die voelen dat ze hun innerlijke wereld nu in balans willen brengen en een belofte durven te doen aan elke man en vrouw die na hun komt in de generatielijn. De belofte van bescherming en beschikbaarheid voor datgene wat authentiek is, wat kwetsbaar is en wat krachtig is.

Geen quick fix. Geen flatliners. Wel een groep gelijkgestemde mannen en de ruimte om eerlijk te delen vanuit het hart. Begeleiding, deelrondes, opstellingen, meditaties en rituelen. Voor onbeperkte groei in persoonlijkheid, mindset en daadkracht. Omdat het je geboorterecht is. Omdat er op je gerekend wordt.

Tijdens de verschillende cirkels of bijeenkomsten reizen we langs belangrijke thema’s die je als man tegenkomt. Denk bijvoorbeeld aan het in relatie zijn, intimiteit en seksualiteit. Kwetsbaarheid en kracht. Vaderschap en goed voorouderschap. Het draait om het zicht krijgen op hoe jij je rol als man invult en hoe dit alles weerspiegeld wordt in je omgeving.  Het inzicht krijgen in jouw gedragspatronen, emoties en overtuigingen en het leren daar bewust nieuwe besluiten in te nemen. Met open vizier. Onderweg naar meer zelfbewustzijn, empathie en focus. 

Je krijgt tools aangereikt die je ondersteunen bij deze transformatieve processen, de uitdagingen die daarbij horen en je authentieke expressie. We horen graag je stem en geloven dat we het meeste leren in een collectieve ruimte. Waar we in alle openheid co-creëren, experimenteren en delen. Dit avontuur kenmerkt zich dan ook door een participatieve en ervaringsgerichte aanpak. Het vraagt ​​van elke deelnemer om interactief te zijn en verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen proces. 

Er is ruimte waarin iedereen zichzelf kan zijn en elkaar ondersteunt in zijn proces. Alles is welkom. Jij bepaalt wat je inbrengt en de oefeningen en individuele begeleiding die wij bieden, geven je steeds de kans om een stap te zetten. Het gaat om het kunnen horen van de waarheid over jezelf, je leven. Jouw waarheid. Hoe beter dit lukt, des te hoger je energie. Note: het gaat er niet om dat je dit kunt delen met anderen, het is puur voor jezelf. Te weten dat wat je doet overeenkomstig is met je hoger doel. Met jouw waarden. Wees authentiek en blijf groeien. 

Een eerste persoonlijke sessie, de intake, vindt plaats in het magische Rijsterbos en beslaat maximaal 3 uur. Tijdens dit oriënterend gesprek gaan we met zijn drieën op onderzoek uit, in jouw man-zijn. Jouw motivatie, unieke kwaliteiten en valkuilen. Tegelijkertijd maken we het voor jou mogelijk om een beste stap te zetten in je eigen ontwikkeling. We beseffen dat de € 250,- die we hiervoor vragen misschien een groot bedrag is en we willen daarmee iets in je losmaken. Hiermee vragen we je te offeren en ruimte te maken voor jezelf midden in de cirkel die jouw leven is. 

Hug, Durk en Jory

Locatie: regio rond Wijckel.

Start: najaar 2024

Waarde: eenmalig € 250,00 voor de eerste persoonlijke sessie.

Daarna € 35,00 per keer met een frequentie van elke 3 weken op een zondag van 15.45 tot 17.15 uur.

Aantal deelnemers: maximaal acht.

Je kunt je aanmelden bij Durk op 06 57 33 42 79 of Jory op: 06 31 23 66 02

Meer over Jory vind je op sensalavie.nl

foto’s: Erik Piek @erikp17